تحت تأثیر قرار گرفتن پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی از آغاز اجرای قانون خدمات دیجیتال اروپا

"تازه‌ترین گام از پیاده‌سازی قانون خدمات دیجیتال اروپا و تأثیرات آن بر بزرگترین شرکت‌های فناوری" آنچه که آف...

حرکت Snapchat به سمت هوش مصنوعی مولد با “Dreams”

Snapchat با قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی به توسعه پلتفرم خود ادامه می‌دهد در حالی که Snapchat به عنوان یک اپلیک...

راهنمای کامل عکاسی: از آغاز تا موفقیت بخش اول شبکه های اجتماعی

در این مقاله شما یک راهنمای جامع در حوزه عکاسی دارید که موضوعات مختلفی را از آغاز تا رسیدن به موفقیت پوشش می‌د...