مواردی که دستگاه را از ضمانت خارج می‌کند

 • تماس و یا نفوذ مایعات و رطوبت به دستگاه.
 • هرگونه آسیب فیزیکی مانند فرورفتنی، ضربه خوردگی، خراش، شکستگی، استفاده غلط و غیر معمول از محصول و سایر موارد مشابه به تشخیص کارشناسان این مرکز بازشدن و یا تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز.
 • بازشدن و یا تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز.
 • نصب نرم افزار های غیر مجاز و Root کردن دستگاه که به تشخیص کارشناسان این مرکز منجر به آسیب رساندن به دستگاه شده باشد.
 • استغاده از لوازم جانبی غیر اصل.
 • نوسانات برقی که باعث آسیب به دستگاه شده باشد.
 • در صورت بروز برخی مشکلات سخت افزاری و یا نرم افزاری حفظ اطلاعات مشتری تضمین نمی‌گردد.
 • ارائه فاکتور خرید معتبر و کارت گارانتی جهت ارائه کلیه خدمات الزامی می‌باشد.

شرایط فاکتور معتبر

 • دارای سربرگ، مهر فروشگاه و امضا فروشنده باشد.
 • آدرس دقیق فروشگاه و شماره تماس درج شده باشد.
 • نام مشتری در فاکتور خرید درج شده باشد.
 • فاکتور مخدوش نبوده و بدون خط خوردگی باشد.
 • تاریخ درج شده باشد.
 • اطلاعات کامل دستگاه در فاکتور درج شده باشد (‌مدل، IMEI)