شاتر جهانی چیست: 3 تاثیر مهم آن روی عکاسی

شاتر جهانی یک استاندارد جدید برای عکاسی است که امکان استفاده از شاتر الکترونیکی در تمام دوربین‌ها را فراهم می‌کند. این استاندارد توسط انجمن عکاسی آمریکا (PSA) و انجمن عکاسی اروپا (PSA) ایجاد شده است.