آموزش, آموزش عکاسی دیجیتال

فضای فعال در ترکیب بندی عکس چیست؟

what is active space in photography examples 1024x402 1

فضای فعال در ترکیب بندی عکاسی بسته به ترکیب بندی و تاثیر مورد نظر عکس می تواند از نظر اندازه، شکل و مکان آن در یک تصویر متفاوت باشد. استفاده از فضا بخش مهمی از داستان گویی در یک تصویر است، بنابراین فضای فعال می تواند تاثیر زیادی در ایجاد تصاویر جذاب داشته باشد.

اهمیت فضای فعال در ترکیب بندی عکاسی

ترکیب بندی یک جنبه اساسی از عکاسی است که شامل چیدمان عمدی عناصر بصری در کادر برای ایجاد هماهنگی یا عدم تعادل و تاثیر است.

فضای فعال در عکس فضایی است که سوژه در حال حرکت یا نگاه کردن به آن است. بنابراین نحوه استفاده از فضا چیزهای زیادی در مورد موضوع عکس و داستانی که می‌گویید می‌گوید.

فضای فعال جزء کلیدی ترکیب بندی است زیرا به تعادل کلی و پویایی بصری تصویر کمک می کند و به هدایت چشم بیننده کمک می کند. بنابراین نادیده گرفتن فضای فعال در ترکیب بندی یا نادیده گرفتن اهمیت آن می تواند منجر به یک تصویر درهم ریخته یا نامتعادل با ترکیب بندی شلوغ شود.

به همین دلیل است که درک نحوه استفاده از فضای فعال به عنوان یک تکنیک ترکیب بندی برای تصاویر جذاب بصری ضروری است.

what is active space in photography 1024x684 1

فضای پشت سر او فضای مرده و فضای روبروی او فضای فعال است. از آنجایی که او فضای زیادی برای نگاه کردن دارد، تصویر احساس آرامش می کند که با بیان او مطابقت دارد. تن های گرم غروب خورشید به تصویر احساس آرامش می بخشد.

قانون فضا

قاعده فضا در مورد نحوه استفاده از فضا در یک تصویر و محل قرار دادن سوژه خود در فضا برای گفتن داستان و بهبود ترکیب بندی است. چهار نوع فضا داریم:

 • فضای فعال
 • فضای مرده
 • فضای مثبت
 • فضای منفی

در حالی که فضای فعال ناحیه ای است که سوژه در حال حرکت یا نگاه کردن به آن است، فضای مرده ناحیه ای است که در پشت سوژه قرار دارد یا سوژه از آن خارج شده است. بنابراین فضای فعال نقطه مقابل فضای مرده است.

در حالی که فضای مثبت به سوژه یا سوژه ها و سایر عناصر آشکار اشاره دارد، در یک تصویر، فضای منفی، نواحی خالی اطراف سوژه ها است. بنابراین فضای منفی تضاد بصری با فضای مثبت است. این می تواند ترکیب کلی را با ایجاد فضای تنفس برای سوژه و تاکید یا عدم تاکید بر حضور سوژه بهبود بخشد. فضای منفی نیز می تواند فضای فعال باشد.

تعامل بین فضای فعال و فضای مرده و فضای مثبت در مقابل فضای منفی، هسته اصلی استفاده از قانون فضا در عکاسی است و در ایجاد یک ترکیب متعادل بسیار مهم است.

حال بیایید نگاهی دقیق تر به نحوه استفاده از فضای فعال در ترکیب عکاسی بیندازیم.

نقش فضای فعال در عکس ها

با قرار دادن استراتژیک سوژه در کادر می توانید از فضای فعال برای ایجاد تعادل یا عدم تعادل در یک تصویر استفاده کنید، بسته به احساسی که می خواهید ایجاد کنید یا پیامی که می خواهید زیر آن خط بکشید.

space in photography examples 1024x402 1

در تصویر سمت چپ این اکشن شات، او فضایی برای پریدن دارد، اما در تصویر سمت راست او خیلی به لبه کادر نزدیک است و چشم شما از سوژه به فضای پشت سرش می‌چرخد و دوباره به داخل می‌رود. یک راه ناخوشایند

استفاده از فضا و حرکت

مقدار فضای فعال در مقابل سوژه متحرک به انتقال حس انرژی و حرکت کمک می کند. وقتی فضای کمی جلوی آنها باشد، انگار قرار است با لبه قاب برخورد کنند.

فضای زیادی در مقابل سوژه به آنها فضایی برای حرکت می دهد. بنابراین به افزایش سرعت به حس حرکت یا عمل و همچنین حس پیش بینی جهت سوژه کمک می کند.

برای مثال گرفتن عکس های اکشن از یک:

دونده در گام میانی که به سمت لبه قاب می دود به فضایی در جلوی دونده نیاز دارد
موتورسوارانی که در مسیر مستقیم یک مسیر مسابقه در کنار شما مسابقه می‌دهند، نیاز به فضایی برای مسابقه دارند.

active space composition 1024x684 1

استفاده از عناصر پس زمینه و پیش زمینه در ترکیب بندی سوژه را قاب می کند و بیننده را به سمت او سوق می دهد. او در جهت خطوط پیشرو راه می‌رود، بنابراین چشمان ما در یک حلقه ملایم در اطراف تصویر حرکت می‌کنند، که ترکیب بندی را بالا می‌برد و به احساس حرکت می‌افزاید.

فضای فعال و جریان بصری

می توانید از فضای فعال برای ایجاد یک جریان بصری دایره ای یا حلقه ای به تصویر استفاده کنید. با قرار دادن عناصری که چشم بیننده را در یک الگوی دایره ای هدایت می کنند، حس تداوم و ریتم تصویر را ایجاد می کنید.

این توجه بیننده را به خود جلب می کند و آنها را تشویق می کند تا کل کادر را کاوش کنند، که تجربه بصری کلی را افزایش می دهد.

what is active space in photography examples 1024x402 1

این نمونه‌هایی از فضای فعال در عکس‌ها نشان می‌دهد که چگونه گنجاندن فضای فعال کافی برای سوژه، اتاق او را برای تنفس فراهم می‌کند. در سمت راست می توانید ببینید که چگونه وقتی از فضای فعال به درستی استفاده نمی کنید، منجر به تنش بصری برای بیننده می شود.

ایجاد تنش با ترکیب فضای فعال

از طرف دیگر می توانید از فضای فعال برای تأثیرگذاری بر حس عاطفی عکس با ایجاد تنش استفاده کنید.

گفته می شود، تنش لزوما چیز بدی نیست. فقط زمانی بد است که شما آن را در یک تصویر نمی خواهید. ترکیبات متعادل احساس هماهنگی دارند و ترکیب نامتعادل تنش ایجاد می کند.

پس گذاشتن فضای کافی در مقابل سوژه باعث ایجاد حس تعادل می شود و اجازه ندادن فضای فعال زیاد باعث ایجاد تنش می شود.

برای مثال سوژه ای که نگاه می کند:

 • در فضای وسیعی احساس غم و اندوه و تفکر می کند
 • در لبه قاب احساس می کند گوشه ای، ناراضی است

فضای خالی زیادی در یک تصویر بدون عناصر فعال زیاد احساس آرامش می کند. همچنین بسته به موضوع و تکنیک های ترکیب بندی دیگری که استفاده می شود، می تواند احساس تنهایی کند.

how to use active space in photos 1024x684 1

بیان شاد، آسمان آبی و فضای زیاد در اطراف سوژه به احساس روشن و مطبوع این تصویر می‌افزاید.

تکنیک های ترکیب بندی برای استفاده در فضای فعال

می توانید با ترکیب آن با قانون دیگری از ترکیب بندی، استفاده از فضای فعال در عکاسی را افزایش دهید. چند نمونه عبارتند از:

 • قانون یک سوم
 • نسبت طلایی
 • کادر بندی

قانون یک سوم و فضای فعال در ترکیب

قانون یک سوم یک تکنیک ترکیب بندی است که کادر را به شبکه ای از نه قسمت مساوی با دو خط افقی و دو خط عمودی تقسیم می کند. نقاط متقاطع این خطوط، نقاط کلیدی مورد توجه هستند، بنابراین در اینجا محل قرار دادن سوژه است.

وقتی سوژه را روی یک خط عمودی قرار می‌دهید که در تصویر به فضا نگاه می‌کند، آن‌ها فضایی برای تنفس دارند. با این حال، زمانی که فضا در پشت سوژه قرار می گیرد، تنش و احساس در جعبه بودن ایجاد می کند.

بنابراین اگر سوژه ای روی خط عمودی سمت چپ قرار گیرد و به سمت زیر نگاه کند:

 • سمت راست تصویر، اتاق تنفس با فضای منفی زیاد دارند
 • در سمت چپ تصویر، آنها با فضای منفی چندانی در جعبه قرار دارند

فضای منفی که به عنوان فضای سفید نیز شناخته می شود، به بیننده مکانی برای استراحت چشمان خود می دهد.

نسبت طلایی و رابطه آن با فضای فعال

نسبت طلایی یک مفهوم ریاضی است که قرن ها در هنر و طراحی استفاده می شود. نسبت خاصی 1:1.618 را نشان می دهد که اعتقاد بر این است که از نظر زیبایی شناسی دلپذیر و هماهنگ است.

که کمی فنی می شود. بنابراین، برای ساده کردن مفهوم، در عمل شامل قرار دادن سوژه بسیار شبیه به قانون یک سوم است و شامل در نظر گرفتن سایر عناصر درون تصویر برای هدایت چشم به سوژه است.

تکنیک های کادربندی برای افزایش استفاده از فضای فعال

از کادربندی در عکس ها برای ایجاد یک مرز بصری در اطراف سوژه و جلب توجه آنها استفاده کنید. یک قاب در یک کادر از فضا استفاده می کند و عمق، بعد و زمینه را به تصویر اضافه می کند.

با ترکیب عناصر در پیش زمینه یا پس زمینه می توانید سوژه خود را قاب کنید. قاب می تواند طبیعی باشد، مانند شاخه ها، طاق ها یا درها، یا می تواند با اشیاء ساخته شده مانند پنجره ها یا نرده ها ایجاد شود.

active space in portrait photography 1024x684 1

وقتی سوژه در یک کادر نامرتب کوچک است، ترکیب بندی آرام است.

اشتباهات رایجی که باید با فضای فعال در ترکیب عکاسی اجتناب کنید

در عکاسی فضا فقط فضا نیست. به اندازه هر عنصر دیگری از طراحی در ترکیب بندی، بخشی از یک تصویر است. با اجتناب از این مشکلات، مطمئن خواهید شد که استفاده شما از فضای فعال ترکیب بندی کلی تصویر را بهبود می بخشد و نه برعکس.

شلوغی قاب با عناصر غیر ضروری

یکی از اشتباهات رایج در عکاسی شلوغی بیش از حد کادر است. هنگامی که فضای فعال با عناصر نامرتبط یا منحرف کننده پر می شود، می تواند از سوژه اصلی کاسته شود و تأثیر بصری تصویر را کمرنگ کند.

با شل کردن فضای فعال و تمرکز بر روی شامل کردن تنها عناصر کلیدی، عکس جذاب تری خلق می کنید.

نادیده گرفتن تاثیر فضای فعال در ترکیب

از آنجایی که فضای فعال نقش حیاتی در داستان گویی ایفا می کند، عدم استفاده صحیح از فضای فعال می تواند منجر به تصویری شود که احساس نامتعادل یا فاقد علاقه بصری می کند. توجه به سوژه اصلی و قرار دادن آنها در داخل فضا برای ایجاد یک تصویر منسجم ضروری است.

عدم هدفمندی هنگام استفاده از فضای فعال

این شبیه نادیده گرفتن فضای فعال است، اما کمی متفاوت است، زیرا شامل گنجاندن فضا در یک تصویر، اما بدون فکر کردن به اهمیت آن است و می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصتی شود که داستان سرایی را افزایش می‌دهد.

داشتن یک هدف و نیت روشن در پشت استفاده از فضای فعال مهم است. از خود بپرسید که چگونه به روایت کلی کمک می کند و چه جلوه بصری ایجاد می کند. با عمدی بودن، مهارت های ترکیب بندی خود را ارتقا می دهید و تصاویری ایجاد می کنید که پیام مورد نظر شما را منتقل می کند.

جمع کردن فضای فعال در ترکیب عکاسی

فضای فعال عنصری حیاتی در ترکیب عکاسی است که به داستان تصویر می افزاید.

استفاده مناسب از فضای فعال به ایجاد جریان و حرکت بصری کمک می کند و در عین حال از اشتباهات رایج مانند شلوغی قاب جلوگیری می کند.

مانند هر قانون ترکیبی، وقتی قانون را زیر پا بگذارید، تنش ایجاد می کنید. بنابراین گاهی اوقات شکستن قانون برای عکس مناسب است.

با آزمایش استفاده از فضای فعال می توانید به تصاویر منحصر به فرد و قدرتمندی برسید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *