سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

نمودار وضوح دوربین های دیجیتال

 

نمودار وضوح دوربین های دیجیتال
وضوحنمایش روی صفحه*اندازه چاپ (اینچ “)***
2×3″4×5″/4×6″5×7″8×10″11×14″16×20″20×30″
320×240قابل قبولخوبقابل قبولضعیفضعیفضعیفضعیفضعیف
640×480 – مگاپیکسل = 0.3خوبعالیخوبضعیفضعیفضعیفضعیفضعیف
800×600عالیکیفیت عکسخیلی خوبقابل قبولضعیفضعیفضعیفضعیف
1024×768عالیکیفیت عکسعالیخوبقابل قبولضعیفضعیفضعیف
1280×960 – مگاپیکسل = 1عالیکیفیت عکسکیفیت عکسخیلی خوبخوبضعیفضعیفضعیف
1536×1180عالیکیفیت عکسکیفیت عکسعالیخیلی خوبقابل قبولضعیفضعیف
1600×1200 – مگاپیکسل = 2عالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسخیلی خوبقابل قبولقابل قبولضعیف
2048×1536 – مگاپیکسل = 3عالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسعالیخوبقابل قبولقابل قبول
2240×1680 – مگاپیکسل = 4عالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسخیلی خوبخوبقابل قبول
2560×1920 – مگاپیکسل = 5عالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسعالیخیلی خوبخیلی خوب
3032×2008 – مگاپیکسل = 6عالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسعالیخیلی خوب
3072×2304 – مگاپیکسل = 7عالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسعالیعالی
3264×2448 – مگاپیکسل = 8عالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسعالی
+10 مگاپیکسلعالی**کیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکسکیفیت عکس

 

ضعیف : مشاهده پیکسلی تصویر

قابل قبول : بدیهی است که یک تصویر واقعی نیست، اما بعضی جزئیات مشاهده میشود

خوب : میتوان گفت که خیلی به واقعیت شبیه نیست اما بیشتر جزئیات قابل تشخیص است

خیلی خوب : میتوان گفت این عکس در فاصله عادی نیست اما برای بیشتر کاربران مناسب است

عالی : تشخیص از عکس واقعی در فاصله معمولی دشوار است

کیفیت عکس : در چاپگر های مخصوص پرینت عکس، چشم انسان نباید بتواند تفاوت را در فاصله دید معمولی نشخیص دهد.

 

* تلویزیون یا صفحه نمایش کامپیوتر ( به عنوان مثال صفحه وب )

** فایل هایی با حجم زیاد ایجاد میکنند که خیلی بصورت معمول برای سطح اینترنت و وب مناسب نیست

*** با استفاده از چاپگر عکس با کیفیت

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
دیجی‌سنتر آیا میخواهید آخرین تخفیف‌ها، اخبار و مقالات جدید را دریافت کنید؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها
}