کنترل نور و کیت لوازم جانبی

هد فلاش پرتابل گودکس مدل Godox AD-H1200B Portable 1200Ws
قیمت اصلی 3,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,550,000 تومان است.
کد محصول: 55875
فیلتر رنگی نور پروفوتو Clic Gel -Full CTO
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 35112
فیلتر رنگی نور پروفوتو Clic Gel -Blue
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 81152
فیلتر رنگی نور پروفوتو Clic Creative Gel Kit
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 39575
فیلتر رنگی پروفوتو OCF II Gel – Yellow
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 35131
فیلتر رنگی پروفوتو OCF II Gel – Scarlet
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 62911
فیلتر رنگی پروفوتو OCF II Gel – Jade
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 85328
فیلتر رنگی پروفوتو OCF II Gel – Rose Pink
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 71244
فیلتر رنگی پروفوتو OCF II Gel – Quarter CTO
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 17734
فیلتر رنگی پروفوتو OCF II Gel – Quarter CTB
تماس بگیرید = بهترین قیمت
کد محصول: 24492