محافظ و کاور

کاور دوربین ایزی کاور مدل Easy Cover Canon 90D
610,000 
کد محصول: 91915
 • محافظت در برابر ضربه و خط و خش
 • استفاده ایمن را فراهم می کند
 • مواد سیلیکونی متناسب با سفارشی
 • طراحی باریک و بافت صاف
کاور دوربین ایزی کاور مدل Easy Cover Nikon D850
610,000 
کد محصول: 35382
محافظ دوربینهای حرفه‌ای شمااندازه کاملاً دقیق، محافظ مطمئنمحافظ ضربه و خط و خشمحافظ در مقابل قطرات آبدسترسی به کلیدها و حسگرهابا محافظ صفحه نمایشبهبود قابلیت در دست گرفتندسترسی به باطریدسترسی به کارت حافظهحفظ کارآیی کامل دوربینسازگاری با همه لنزها 
کاور دوربین ایزی کاور مدل Easy Cover Canon 5D IV
570,000 
کد محصول: 35596
 • محافظ دوربینهای حرفه‌ای شما
 • اندازه کاملاً دقیق، محافظ مطمئن
 • محافظ ضربه و خط و خش
 • محافظ در مقابل قطرات آب
 • دسترسی به کلیدها و حسگرها
 • با محافظ صفحه نمایش
 • بهبود قابلیت در دست گرفتن
 • دسترسی به باطری
 • دسترسی به کارت حافظه
 • حفظ کارآیی کامل دوربین
 • سازگاری با همه لنزها
کاور دوربین مدل easyCover Canon 1300D/2000D/4000D
400,000 
ارتشی
قرمز
کد محصول: 98755
محافظ دوربینهای حرفه‌ای شمااندازه کاملاً دقیق، محافظ مطمئنمحافظ ضربه و خط و خشمحافظ در مقابل قطرات آبدسترسی به کلیدها و حسگرهابا محافظ صفحه نمایشبهبود قابلیت در دست گرفتندسترسی به باطریدسترسی به کارت حافظهحفظ کارآیی کامل دوربینسازگاری با همه لنزها