در انبار موجود نمی باشد

حرفه ای

Panasonic HC-X1000

۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

دوربین فیلمبرداری

Sony AXP 35

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال۵۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال

دوربین فیلمبرداری

Sony HDR PJ410 Handycam with Built-In Projector

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال۱۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

دوربین فیلمبرداری

Sony HDR-CX240 Full HD Handycam Camcorder

۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

دوربین فیلمبرداری

Sony HDR-PJ670 HD Handycam

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
5.00 از 5
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶۷,۳۲۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال