شرایط فروش اقساطی دیدافراز

با توجه به نیاز بازار و شرایط اقتصادی، دیدافراز برنامه‌ی فروشی اقساطی را به شرح زیر اعلام می‌کند. لازم به ذکر است سقف سفارش فروش اقساطی یکصد چهارده میلیون ریال (14 میلیون تومان) بوده و نرخ سود معادل سود بانکی می‌باشد(هر ماه %2/5) اولویت خدمات با کسانی است که زودتر برای خرید اقساطی اقدام می‌کنند.

شرایط فروش برای کارمندان :

نامه‌ی کسر از حقوق

‌چک شخصی برای هر قسط

چک ضمانت کل اقساط

تاییدیه عدم چک برگشتی

کپی کارت ملی و شناسنامه

کپی کارت ملی ضامن

ادرس، تلفن و مشخصات دقیق محل کار و محل زندگی خریدار

آخرین فیش حقوقی

ادرس و تلفن معرف و ضامن

‌شرایط فروش عکاسان و تصویربرداران حرفه‌ای و دارای مجوز:

‌ارایه‌ی کپی پروانه کسب و مجوز کار به جای فیش حقوقی و نامه‌ی کسر از حقوق

شرایط پرداخت : یک سوم به صورت نقد و باقی در حداکثر 12 چک ماهانه با سود بانکی

فروش اقساطی موقتاً صورت نمیگیرد.